Assassins Pride
Login to bookmark this series
2017
ON-GOING
Katou Yoshie
Katou Yoshie
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2017/10/06 Download
Chapter 2 2017/10/06 Download
Chapter 3 2017/10/06 Download
Chapter 4 2017/10/06 Download
Chapter 5 2018/05/07 Download
Chapter 6 2018/05/07 Download
Chapter 7 2018/05/07 Download
Chapter 8 2018/05/07 Download
Chapter 9 2018/05/07 Download
Chapter 10 2018/05/07 Download
Chapter 11 2020/10/03 Download
Chapter 12 2020/10/03 Download
Chapter 13 2020/10/03 Download
Chapter 14 2020/10/03 Download
Chapter 15 2020/10/03 Download
Chapter 16 2020/10/03 Download
Chapter 17 2020/10/03 Download
Chapter 18 2020/10/03 Download
Chapter 19 2020/10/03 Download
Chapter 20 2020/10/03 Download
Chapter 21 2020/10/03 Download
Chapter 22 2020/10/03 Download
Chapter 23 2020/10/03 Download
Chapter 24 2020/10/03 Download
Chapter 25 2020/10/03 Download
Chapter 26 2020/10/03 Download
Chapter 27 2020/10/03 Download
Chapter 28 2020/10/03 Download
Chapter 29 2020/10/03 Download
Chapter 30 2020/10/03 Download
Chapter 31 2020/10/03 Download
Chapter 32 2020/10/03 Download
Chapter 33 2020/10/03 Download
Chapter 34 2020/10/03 Download
Chapter 35 2020/10/03 Download
Chapter 36 2020/10/31 Download
Chapter 37 2020/10/31 Download
Chapter 38 - Resolve 2020/11/15 Download
Chapter 39 - Reunion 2020/11/25 Download
Chapter 40 - Once Upon a Time 2021/01/21 Download
Chapter 41 - Dragoon 2021/01/21 Download
Chapter 42 - Trap 2021/03/01 Download
Chapter 43 2022/05/13 Download