Comic Hoshi Shin'ichi
Comic Hoshi Shinichi
Login to bookmark this series
2001
COMPLETED
HOSHI Shinichi
ABE Jun, Anthology, Arita Kei, HANEO, HITOMI Akane, JUN, KAWAGUCHI Madoka, KAZUHASHI Tomo, KIKI, KITOH Mohiro, ODA Hideji, SABA Tamayumi, SHIMURA Takako, SHIRAI Hiroko, SUZUKI Shiho, TOUYAMA Mutsuki
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Omnibus of short stories from famous science fiction author Hoshi Shin'ichi.